internet, sítě, wifi

  • připojíme vás k Internetu
  • nastavíme modemy, routery, wifi síť, vč. zabezpečení
  • nakonfigurujeme vám poštu (email, outlook...), webový prohlížeč (Explorer, Firefox...)

Služby